Zespół

ZESPÓŁ BIOENCA.

Zespół projektowy.

c990eb25-720a-5704-8057-cc2a5f346fb9_w_830

Zbigniew Opęchowski
Prezes Zarządu

Zasób 2small

Małgorzata Żmigrodzka

Zasób 1small

Michał Szary

Rada naukowa.

Dr hab. n. farm. Tomasz Plech

profesor Uczelni

Kierownik Katedry Farmakologii i Biologii, Kierownik Zakładu Farmakologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, Lublin. Kierownik i opiekun naukowy badań o tematyce min.: projektowanie, synteza oraz badanie skuteczności nowych kandydatów na leki przeciwpadaczkowe, ze szczególnym uwzględnieniem substancji aktywnych w modelach padaczki lekoopornej i badanie molekularnych mechanizmów warunkujących aktywność przeciwpadaczkową nowych kandydatów na leki (badania elektrofizjologiczne; badania z wykorzystaniem izotopowo znakowanych ligandów; testy inhibicji enzymów.
Współautor blisko 100 publikacji naukowych i 22 patentów oraz 25 zgłoszeń patentowych, głównie dotyczących nowych kandydatów na leki przeciwpadaczkowe. Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – ocena wniosków w konkursie OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, SHENG, Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) do oceny wniosków w programie im. Bekkera, Ekspert Komisji Europejskiej ds. programu Horyzont 2020, Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) do oceny wniosków w programie im. Iwanowskiej. Osiągniecia naukowe zostały docenione i nagrodzone przez Ministra Zdrowia a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w latach 2015-2018.

Dr hab. n. farm. Tomasz Plech

profesor Uczelni

Kierownik Katedry Farmakologii i Biologii, Kierownik Zakładu Farmakologii na Uniwersytecie...

Dr hab. n o. zdr. Bartłomiej Drop

profesor uczelni

Nauczyciel akademicki, absolwent Politechniki Lubelskiej. Ukończył podyplomowe studia na kierunku Zdrowie Publiczne – Zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia, a także „MBA w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Analiza danych na Wydziale Matematyki UMCS w Lublinie. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych „Badania kliniczne: zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna. Kierownik Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu, współtwórca nowego kierunku studiów podyplomowych – „MBA w ochronie zdrowia”. W roku 2017 jeden z pięciu najlepszych dydaktyków na Wydziale Nauk o Zdrowiu według I Rankingu „Najlepszych Dydaktyków” UM i opiekun doktorantów. Autor i współautor licznych publikacji na temat zarządzania i informatyzacji w ochronie zdrowia, realizator projektów krajowych i międzynarodowych, promotor prac magisterskich i licencjackich.

Dr hab. n o. zdr. Bartłomiej Drop

profesor uczelni

Nauczyciel akademicki, absolwent Politechniki Lubelskiej. Ukończył podyplomowe studia na kierunku...

Lekarz Anna Czajka

Specjalista neurologii II st.

Pracownik SOR Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Specjalizuje się w leczeniu: tężyczka, bóle i zawroty głowy, zespoły korzeniowe i bóle kręgosłupa, stwardnienie rozsiane, otępienia i zaburzenia pamięci, choroba Parkinsona, powikłania poudarowe, choroby naczyniowe mózgu. Aktywna działaczka Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W trakcie realizacji dysertacji pod tytułem „2-deoksyglukoza jako mimetyk diety ketogennej – terapii adiuwantowej padaczki lekoopornej. Autorka licznych publikacji z zakresu sarkoidozy, raka płuc, padaczki, udaru niedokrwiennego i krwotocznego  mózgu, neuroplastyczności, cytotoksyczności. Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (UM w Lublinie) i Zarządzanie i Monitoring w Badaniach Klinicznych (KUL), Zarządzanie w Ochronie Zdrowia  (UW).

Lekarz Anna Czajka

Specjalista neurologii II st.

Pracownik SOR Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji....

Dr n. med. Jerzy Jarosz

lekarz, specjalista anestezjolog, specjalista medycyny paliatywnej

Współzałożyciel i lekarz Fundacji Hospicjum Onkologicznego im. św. Krzysztofa w Warszawie. Prekursor upowszechniania wiedzy nt.: leczniczego działania marihuany. Jest specjalistą w zakresie leczenia bólu, w tym towarzyszącego chorobie onkologicznej. Był Konsultantem Wojewódzkim ds. medycyny paliatywnej województwa mazowieckiego. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Płn, Chinach i Niemczech. Był Kierownikiem Zakładu Anestezjologii oraz założycielem poradni leczenia bólu, a następnie Zakładu Medycyny Paliatywnej w Centrum Onkologii w Warszawie. Jestem wykładowcą i organizatorem szkoleń i konferencji naukowych w Centrum Onkologii, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, CMKP, Uczelni Medycznej im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Hospicjum Onkologicznym.

Autor licznych opracowań naukowych z zakresu leczenia bólu oraz rozprawy doktorskiej o ambulatoryjnym leczeniu bólów nowotworowych.

Dr n. med. Jerzy Jarosz

lekarz, specjalista anestezjolog, specjalista medycyny paliatywnej

Współzałożyciel i lekarz Fundacji Hospicjum Onkologicznego im. św. Krzysztofa w Warszawie. Prekursor upowszechniania wiedzy...

Dr Marek Bachański

Specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej II°

Zajmuje się leczeniem chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, w tym padaczki opornej na leki.  Jego metody leczenia są nowatorskie i niekonwencjonalne, ale przede wszystkim – skuteczne. Leczy kannabinoidami występującymi w konopiach. Jego wyjątkowe podejście i ścisła współpraca z rodzicami swoich pacjentów to istotny czynnik terapii. Przez Fundację „Zdążyć z pomocą” został uchonorowany nagrodą „Wyjątkowy Lekarz” im. Prof. Zbigniewa Religi.

Dr Marek Bachański

Specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej II°

Zajmuje się leczeniem chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem padaczki,...

canna-pharm-sa-krs7
canna-pharm-sa-krs5

Współpraca.

cannabis