Dr hab. n o. zdr. Bartłomiej Drop

Dr hab. n o. zdr. Bartłomiej Drop

Position: profesor uczelni

Nauczyciel akademicki, absolwent Politechniki Lubelskiej. Ukończył podyplomowe studia na kierunku Zdrowie Publiczne – Zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia, a także „MBA w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Analiza danych na Wydziale Matematyki UMCS w Lublinie. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych „Badania kliniczne: zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna. Kierownik Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu, współtwórca nowego kierunku studiów podyplomowych – „MBA w ochronie zdrowia”. W roku 2017 jeden z pięciu najlepszych dydaktyków na Wydziale Nauk o Zdrowiu według I Rankingu „Najlepszych Dydaktyków” UM i opiekun doktorantów. Autor i współautor licznych publikacji na temat zarządzania i informatyzacji w ochronie zdrowia, realizator projektów krajowych i międzynarodowych, promotor prac magisterskich i licencjackich.