Lekarz Anna Czajka

Lekarz Anna Czajka

Position: Specjalista neurologii II st.

Pracownik SOR Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Specjalizuje się w leczeniu: tężyczka, bóle i zawroty głowy, zespoły korzeniowe i bóle kręgosłupa, stwardnienie rozsiane, otępienia i zaburzenia pamięci, choroba Parkinsona, powikłania poudarowe, choroby naczyniowe mózgu. Aktywna działaczka Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W trakcie realizacji dysertacji pod tytułem „2-deoksyglukoza jako mimetyk diety ketogennej – terapii adiuwantowej padaczki lekoopornej. Autorka licznych publikacji z zakresu sarkoidozy, raka płuc, padaczki, udaru niedokrwiennego i krwotocznego  mózgu, neuroplastyczności, cytotoksyczności. Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (UM w Lublinie) i Zarządzanie i Monitoring w Badaniach Klinicznych (KUL), Zarządzanie w Ochronie Zdrowia  (UW).