Dr hab. n. farm. Tomasz Plech

Dr hab. n. farm. Tomasz Plech

Position: profesor Uczelni

Kierownik Katedry Farmakologii i Biologii, Kierownik Zakładu Farmakologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, Lublin. Kierownik i opiekun naukowy badań o tematyce min.: projektowanie, synteza oraz badanie skuteczności nowych kandydatów na leki przeciwpadaczkowe, ze szczególnym uwzględnieniem substancji aktywnych w modelach padaczki lekoopornej i badanie molekularnych mechanizmów warunkujących aktywność przeciwpadaczkową nowych kandydatów na leki (badania elektrofizjologiczne; badania z wykorzystaniem izotopowo znakowanych ligandów; testy inhibicji enzymów.
Współautor blisko 100 publikacji naukowych i 22 patentów oraz 25 zgłoszeń patentowych, głównie dotyczących nowych kandydatów na leki przeciwpadaczkowe. Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – ocena wniosków w konkursie OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, SHENG, Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) do oceny wniosków w programie im. Bekkera, Ekspert Komisji Europejskiej ds. programu Horyzont 2020, Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) do oceny wniosków w programie im. Iwanowskiej. Osiągniecia naukowe zostały docenione i nagrodzone przez Ministra Zdrowia a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w latach 2015-2018.