by admin

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2022 z dnia 7 lutego 2022r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000959072 spółki zależnej od Cannabis Poland S.A. pod firmą Canna Pharm Spółka Akcyjna.


Emitent posiada akcje reprezentujące 100 procent kapitału zakładowego Canna Pharm S.A. Canna Pharm S.A. będzie prowadzić działalność między innymi w przedmiocie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii, produkcji i dystrybucji leków oraz pozostałych wyrobów farmaceutycznych na bazie surowca pochodzenia konopnego zawierającego zarówno CBD, jak i ponad 0,2% THC (tzw. marihuany medycznej).

Powołano Zarząd i Radę Nadzorczą w składzie:

  • Zbigniew Opęchowski – Prezes Zarządu
  • Małgorzata Maria Żmigrodzka – członek Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Władysław Konrad – członek Rady Nadzorczej
  • Michał Maciej Szary – członek Rady Nadzorczej