Powołanie Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2022 z dnia 7 lutego 2022r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000959072 spółki zależnej od Cannabis Poland S.A. pod firmą Canna Pharm Spółka Akcyjna. Emitent posiada akcje reprezentujące 100 procent kapitału